Tunnus: 35:714/715:001
Pinta-ala:  4592 ha
Syvyys: Suurin syvyys 46 m, keskisyvyys 8,6 m

Pälkänevesi saa vetensä useasta eri pienvesistöstä, mm. Sappeenjärven ja Linnajärven reiteiltä. Vedet laskevat Kostianvirran kautta Mallasveteen ja sieltä edelleen Apianvirran kautta Vanajaveteen. Kostianvirran keskivirtaama on ollut 1,6 m3 /s. Karinkärki ja Kuurunkärki jakavat Pälkäneveden kahteen osaan: Jouttesselkään ja varsinaiseen Pälkäneveteen, joka puolestaan jakaantuu kolmeen selkäalueeseen: Kukkolanselkään, Kelppiänselkään ja Tyryns~lkään.

Vedenlaadultaan Pälkäneveden yleistila on hyvä. Koko Pälkänevesi kuuluu karuun vesityypiin. Vesi on kirkasta ja koko järven virkistyskelpoisuutta voidaan pitää hyvänä, vaikka talvisin syvänteissä esiintyykin veden laadun häiriöitä. (Hakaste, 1996)