Ohtolan-Vihtisen osakaskunta

Matti Junnonen
Vellamonkatu 16 D 8
33500 TAMPERE